top of page

Regulamin 2024

Rezerwacja pobytu
1. Rezerwacji można dokonać przez formularz na stronie , mailowo, za pośrednictwem Messenger, Instagram, WhatsApp lub telefonicznie. Rezerwacja pobytu następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 72 h oraz potwierdzeniu gospodarzy.

2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

​Pobyt

1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.

2.Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 zostanie naliczona  opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju.

3.Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju chutorowym oraz na terenie Chutoru w godzinach od 9.00 do 18.00 oraz tylko po uprzednim zawiadomieniu gospodarzy. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa lub na terenie Chutoru po godzinie 18.00 lub bez zgody gospodarzy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju.

4.Przez cały czas pobytu w Chutorze dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

5.Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do 6.00

6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż uprzednio zarezerwowany pobyt, należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
7. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku oraz uregulowania płatności. Możliwe formy płatności: gotówka, przelew natychmiastowy.
8. Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby jest możliwy jeśli pokój został przygotowany oraz po uprzednim uzgodnieniu z gospodarzami.
9. Na terenie Chutoru Gorajec obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz.
10. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia (w tym zgubienie kluczy) lub urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.
11. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie gości.
12. Za pobyt gości na terenie gospodarstwa gospodarze ponoszą odpowiedzialność cywilną na warunkach ogólnych ubezpieczenia OC.
13. Pozostawione mienie Gościa gospodarze odsyłają na koszt Gościa. Pozostawione mienie gospodarze przechowują przez miesiąc, a po upływie tego czasu przeznaczają na cele charytatywne.
14. Parking dla Gości jest bezpłatny. Gospodarze agroturystyki nie ponoszą odpowiedzialności za pojazdy ani za pozostawione w nich mienie Gościa.
15. Gospodarze mają prawo do żądania opuszczenia terenu agroturystyki i wymeldowania Gościa, który naruszył regulamin.
16
. Zwierzęta : pobyt psa lub kota jest możliwy tylko po uprzednim uzgodnieniu z gospodarzami. Za pobyt psa/kota jest naliczana jednorazowa opłata. Ze względu na nasze dzieci i zwierzęta oraz innych gości - pies, niezależnie od usposobienia, musi być na smyczy  i pod stałą kontrolą właścicieli na całym terenie Chutoru ( w budynku, w przestrzeni wspólnej oraz na zewnątrz). Zwierzęta muszą mieć własne posłanie i ręcznik . Nie przyjmujemy dużych psów oraz psów powszechnie uznawanych za rasy niebezpieczne.

17. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, gospodarze mogą odmówić dalszego pobytu osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań gospodarzy, uregulowania należności za dotychczasowy pobyt  oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Chutoru.

18.Gospodarze  mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.

19.Na całym  terenie Chutoru obowiązują zasady segregacji śmieci.

 

Anulowanie rezerwacji
1.Anulowania rezerwacji dokonuje się telefonicznie , mailowo lub za poprzez Messenger, Instagram, WhatsApp.
2. Zasady zwrotu zadatku w przypadku anulowania rezerwacji:
 rezerwacje odwołane do 28 dni przed zameldowaniem - zadatek zostanie zwrócony . Rezerwacje  odwołane na mniej niż 28 dni przed zameldowaniem - zadatek nie zostanie zwrócony.
3.Gospodarze zastrzegają sobie prawo do odwołania zarezerwowanego pobytu w przypadku, kiedy pobyt w zaoferowanym pokoju jest niemożliwy lub zagrożony, a zaistniałych przy tym okoliczności nie można było przewidzieć. Gospodarze zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałej sytuacji i anulowaniu rezerwacji, cały zadatek wpłacony podczas rezerwacji zostanie zwrócony.

bottom of page