Rezerwacja pobytu

1. Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej lub mailowej przesyłamy  na wskazany przez Gościa adres mailowy lub numer telefonu dane do przelewu. Rezerwacja pobytu następuje po wpłaceniu na podany numer konta zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu  tygodnia.

2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Pobyt

1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu,  kończy się o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.

2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do 7:30.

3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż uprzednio zarezerwowany pobyt, należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.

4. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku oraz uregulowania płatności. Możliwe formy płatności: gotówka.

5. Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby jest możliwy jeśli pokój  został  przygotowany oraz po uprzednim uzgodnieniu z gospodarzami.

6. Na terenie  Chutoru Gorajec  obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz.

7. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia (w tym  zgubienie kluczy) lub urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.

8. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie gości.

9. Za pobyt gości na terenie gospodarstwa  gospodarze ponoszą odpowiedzialność cywilną na warunkach ogólnych ubezpieczenia OC.

10. Pozostawione mienie Gościa  gospodarze odsyłają na koszt Gościa. Pozostawione mienie gospodarze przechowują  przez miesiąc, a po upływie tego czasu przeznaczają na cele charytatywne.

11. Parking  dla  Gości jest bezpłatny. Gospodarze agroturystyki  nie ponoszą odpowiedzialności za  pojazdy ani za pozostawione w nich mienie Gościa.

12. Gospodarze mają prawo do żądania opuszczenia terenu agroturystyki i wymeldowania Gościa,który naruszył regulamin.

Anulowanie rezerwacji

1.Anulowania rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub mailowo.

2. Zasady zwrotu zadatku w przypadku anulowania rezerwacji:

-rezerwacje odwołane do 28 dni przed zameldowaniem -zadatek zostaje zwrócony w całości

-rezerwacje odwołane pomiędzy 28 a 14 dni przed zameldowaniem - 50 % zadatku zostaje zwrócone.

-rezerwacje odwołane do 14 dni przed zameldowaniem - zadatek nie podlega zwrotowi.

3.Gospodarze zastrzegają sobie prawo do odwołania zarezerwowanego pobytu w przypadku,kiedy pobyt w zaoferowanym pokoju jest niemożliwy lub zagrożony,a zaistniałych przy tym okoliczności nie można było przewidzieć. Gospodarze zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałej sytuacji i anulowaniu rezerwacji, cały zadatek wpłacony podczas rezerwacji zostanie zwrócony.

Regulamin pobytu zwierząt na terenie Chutoru Gorajec

1. Pobyt zwierząt wymaga uprzedniego uzgodnienia z gospodarzami, które odbywa się na etapie    dokonywania rezerwacji pobytu.Koszt pobytu zwierzęcia to 60 zł/jednorazowa opłata.

2. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie gatunku / rasy zwierzęcia. Gospodarze zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki /rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.

3. Do agroturystyki przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie).Gospodarze mają prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji. Właściciel zwierzęcia oświadcza że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt.

4. Zwierzęta powinny przebywać w pokojach. Poza pokojami zwierzęta muszą być zawsze wyprowadzane na smyczy i zawsze być pod opieką właściciela. W szczególnych przypadkach gospodarze zastrzegają sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.

5. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.

6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie  ręczników i bielizny pościelowej należących do Chutoru dla potrzeb zwierząt. Niedopuszczalne jest przebywanie zwierząt na łóżku  oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.

7. Jeżeli pościel, ręczniki lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą  przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w cenie określonej przez gospodarzy.

8. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia Chutoru Gorajec i prywatnego innych gości z winy zwierzęcia.

9. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie lub powoduje zagrożenie dla siebie lub innych gości, gospodarze  bezzwłocznie podejmą kontakt z właścicielem w celu rozwiązania problemu.

10. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.

11. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Chutorze Gorajec i akceptuje jego zapisy.